Vakanties en (extra) vrije dagen

Per schooljaar zijn er een aantal vaste vakanties en vrije dagen voor de leerlingen. De data van deze vakanties en vrije dagen staan in onze jaarkalender en verderop deze pagina. Voor verlofaanvragen buiten deze vaste data om, heeft de gemeente Rotterdam de volgende regels opgesteld:

Religieuze feestdagen

Op een aantal christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school. Om kinderen de mogelijkheid te geven ook bepaalde niet-Christelijke feestdagen in eigen kring te vieren, mogen ouders hun kinderen op die feestdagen thuis houden. Dit moet wel minimaal twee dagen van tevoren door middel van een verlofformulier aan de directeur van de school gemeld zijn. Het gaat om de data van de volgende feestdagen:

  • voor Hindoes: het Divalifeest en het Holifeest
  • voor Moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest
  • voor Joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het paasfeest en het Wekenfeest.

Andere gewichtige omstandigheden. Hieronder vallen:

  • ernstige ziekte, overlijden of begrafenis van familieleden;
  • huwelijk en huwelijks- en ambtsjubilea van familieleden;
  • verhuizing naar een andere gemeente;
  • gezinsuitbreiding (max. 1 dag)
  • u kunt in geen enkele vakantie minimaal twee weken aaneengesloten op vakantie i.v.m. de specifieke aard van het beroep van de ouders. U dient dan wel een werkgeversverklaring te overleggen.

Wilt u dit extra verlof aanvragen dan doet u dat voor alle leerlingen vanaf 4 jaar door een verlofformulier aan te vragen bij de leerkracht of de directie van de school. U levert het ingevulde formulier weer in bij de leerkracht of de directie en laatstgenoemde zal de aanvraag bekijken op grond van bovenstaande criteria. Het formulier zal ondertekend worden door de directie en teruggekoppeld worden aan de aanvrager. De directie zal de leerkracht van de aanvraag op de hoogte stellen.

Lesvrije dagen 150 jaar bestaan RVKO

28-09-23 t/m 29-09-23

Studiedag

13-10-23

Herfst

14-10-23 t/m 22-10-23

Kerst

23-12-23 t/m 07-01-24

Studiedag

08-01-24

Administratie dag

16-02-24

Voorjaar

17-02-24 t/m 25-02-24

Lesvrij

28-03-24

Pasen

29-03-24 t/m 01-04-24

Mei

27-04-24 t/m 12-05-24

Pinksteren

20-05-24 t/m 21-05-24

Zomer

13-07-24 t/m 25-08-24

Studiedag

25-10-24

Herfstvakantie

26-10-24 t/m 03-11-24

Kerstvakantie incl. administratiedag

20-12-24 t/m 05-01-25

Studiedag

06-01-25

Studiedag

21-02-25

Voorjaarsvakantie

22-02-25 t/m 02-03-25

Studiedag

17-04-25

Pasen

18-04-25 t/m 21-04-25

Meivakantie (incl. Koningsdag & 5 mei)

26-04-25 t/m 11-05-25

Hemelvaart

29-05-25 t/m 30-05-25

Pinksteren en studiedag

09-06-25 t/m 10-06-25

Zomervakantie

19-07-25 t/m 31-08-25