Tarcisiusschool

Vakanties

Tarcisiusschool

Vakanties en (extra) vrije dagen

Per schooljaar zijn er een aantal vaste vakanties en vrije dagen voor de leerlingen. De data van deze vakanties en vrije dagen staan in onze jaarkalender en verderop deze pagina. Voor verlofaanvragen buiten deze vaste data om, heeft de gemeente Rotterdam de volgende regels opgesteld:

Religieuze feestdagen

Op een aantal christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school. Om kinderen de mogelijkheid te geven ook bepaalde niet-Christelijke feestdagen in eigen kring te vieren, mogen ouders hun kinderen op die feestdagen thuis houden. Dit moet wel minimaal twee dagen van tevoren door middel van een verlofformulier aan de directeur van de school gemeld zijn. Het gaat om de data van de volgende feestdagen:

  • voor Hindoes: het Divalifeest en het Holifeest
  • voor Moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest
  • voor Joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het paasfeest en het Wekenfeest.

Andere gewichtige omstandigheden. Hieronder vallen:

  • ernstige ziekte, overlijden of begrafenis van familieleden;
  • huwelijk en huwelijks- en ambtsjubilea van familieleden;
  • verhuizing naar een andere gemeente;
  • gezinsuitbreiding (max. 1 dag)
  • u kunt in geen enkele vakantie minimaal twee weken aaneengesloten op vakantie i.v.m. de specifieke aard van het beroep van de ouders. U dient dan wel een werkgeversverklaring te overleggen.

Wilt u dit extra verlof aanvragen dan doet u dat voor alle leerlingen vanaf 4 jaar door een verlofformulier aan te vragen bij de leerkracht of de directie van de school. U levert het ingevulde formulier weer in bij de leerkracht of de directie en laatstgenoemde zal de aanvraag bekijken op grond van bovenstaande criteria. Het formulier zal ondertekend worden door de directie en teruggekoppeld worden aan de aanvrager. De directie zal de leerkracht van de aanvraag op de hoogte stellen.

Vakanties

Lesvrij

21-10-2022

Herfst

24-10-2022 t/m 28-10-2022

Administratie dag

24-02-2023

Voorjaar

27-02-2023 t/m 03-03-2023

Lesvrij

06-04-2023

Pasen

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Mei

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart

26-05-2023 t/m 27-05-2023

Pinksteren

29-05-2023 t/m 30-05-2023

Zomer

10-07-2023 t/m 18-08-2023

Tarcisiusschool

Vragen?

Hebt u vragen of suggesties? Laat het ons weten via onderstaand e-mailadres of vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

E-mailadres

Adres

Johan de Wittlaan 5-9
3051 HE Rotterdam

Naam(Vereist)