Intern

Tarcisiusschool & Tarsientje

Peuters tot en met groep 5
Johan de Wittlaan 5-9
3051 HE Rotterdam
Tel. 010 – 422 95 90

Adjunct-directeur: Addy Poutsma
Directeur: Valerie Kluytmans

Tarcisiusschool & Tarsientje

Groep 6, 7 & 8
Margrietstraat 15
3051 TV Rotterdam
Tel. 010 – 4227400

Adjunct-directeur: Addy Poutsma
Directeur: Valerie Kluytmans

Schoolbestuur RVKO

Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
Tel. 010 – 4537500

www.rvko.nl

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Tel. 1400 (informatie rijksoverheid)
www.onderwijsinspectie.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin – Hillegersberg Schiebroek

Odette Boegschoten Jeugdverpleegkundige
Hectorstraat 17
3054 PC Rotterdam
Tel. 010 – 2010110

Schoolmaatschappelijk werk

Annemiek Ceton 
Werkzaam op dinsdag, woensdag, donderdag en om de week op maandag.
E-mail: annemieke.ceton@wmoradar.nl

Extern

Zwembad de Wilgenring

Melanchtonweg 70
Tel.: 010 – 2855855

Deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek

Postbus 34020
3005 GA Rotterdam
Tel.: 010 – 4615561

School4Stars

Kunstopleidingen met ambities
E-mail: info@russianschool.nl
Tel.: 06 – 48156402

Schooltandarts

Jeugdtandverzorging Mondzorgvoorkids
Rusthoflaan 26
3034 XL Rotterdam
Tel.: 010 – 214 07 33
E-mail: rusthoflaan@mondzorgvoorkids.nl

Schoolwerktuinen Gem. Recreatie Rotterdam

Ringdijk 76
3054 KV Rotterdam
Tel.: 010 – 422 39 77

School4Stars

Kunstopleidingen met ambities
E-mail: info@russianschool.nl
Tel.: 06 – 48156402

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang BijDeHand B.V.

Spoorhaven 10-18
Berkel en Rodenrijs

Postbus 85014
3009 MA Rotterdam

E-mail: info@kov-bijdehand.nl
Website: www.kov-bijdehand.nl
Tel.: 010 286 27 77

Plaatsingsbureau:

Tel: 010 251 80 76
Dagelijks tussen 09.00-15.00 uur

Opvanglocatie: ‘De Kleibende’

Locatie Johan de Wittlaan 9
Locatiemanager: Kim Breedveld
Tel.: 010 422 2134
E-mail: bdh.lm.18@kov-bijdehand.nl

Naschoolse opvang ‘Zazou’

Rozenlaan 115
3051 LP  Rotterdam
E-mail: info@kdvzazou.nl
Website: www.kinderopvangzazou.nl

Plaatsingsbureau:
Tel.: 010 422 3800
E-mail: plaatsing@kdvzazou.nl
Dagelijks bereikbaar van 8:30 – 17:00 uur

BSO locaties (voor- en naschoolse opvang): 
Kleiweg 310 en Koraalstraat 19 
Leidinggevende BSO: Marjolein Fredriks E-mail: marjoleinfredriks@kdvzazou.nl