Trainingen voor ouders en kind

 

Op de Tarcisiusschool doen we het samen. We hebben hart voor onze kinderen maar ook voor onze ouders. Soms hebben kinderen of ouders iets extra’s nodig. Een steuntje in de rug, een goede raad of iemand die vanaf de zijlijn met hen meekijkt.

De Tarcisiusschool werkt samen met een verschillende organisaties, waarvan een aantal ook cursussen voor ouders en kinderen verzorgt. Hierbij kunt u denken aan trainingen voor kinderen, bijvoorbeeld over zelfbeeld, omgaan met emoties of hulp bij de overstap naar de middelbare school. Maar ook voor ouders is er een groot aanbod aan trainingen, denk bijvoorbeeld aan ‘Pittige jaren’.

Heeft u of uw kind dat steuntje in de rug nodig? De leerkrachten en intern begeleiders denken graag met u mee. Op deze pagina vindt u alle organisaties waarmee wij op dit moment samenwerken en de link naar hun website met het actuele aanbod. Aanmelden kan in overleg met de school maar mag ook op eigen initiatief gebeuren. We vinden het fijn als u ons daarvan op de hoogte stelt.

PPO Rotterdam

 • Samenwerkingsverband dat we inschakelen op het moment dat de school handelingsverlegen is op gebied van: gedrag, cognitie, meer-/hoog begaafdheid
 • SCP (schoolcontactpersoon) en PSI (Preventieve screenings interventie): observeren, in gesprekken (hulpvragen stellen), vroegtijdig signaleren
 • Overleg leerlingen die iets anders nodig hebben. Sparren met externen met een specialisatie.
 • AB (Ambulant begeleiding) traject met leerkracht
 • Schoolbudget aanvragen om een leerling op de basisschool te houden
  www.pporotterdam.nl

SMW – School Maatschappelijk Werk

 • Oudergesprekken
 • Kindgesprekken
 • Aanbieding trainingen en cursussen voor kinderen en ouders
 • Begeleiding in de thuissituatie
 • annemieke.ceton@wmoradar.nl

Wijkteam

Gezinsbegeleiding op gedrag. Sluit aan bij MDO (multidisciplinair overleg) op school.

Oefentherapie

Motorische ondersteuning op school buiten de klas.

Auris

 • Taal- en spraakproblemen, TOS (taalontwikkelingsstoornis), adviezen en consultatie in de school
 • Gezinscoach

CJG

Praktijk voor logopedie

Voor taal-spraak problemen.

Ambulant kindercoach (ZZP-ers)

Kindgesprekken en werken met kinderen.

Samen leren

 • Ouders ondersteunen wat ze thuis kunnen doen om de schoolprestaties te verbeteren
 • www.solnetwerk.nl

Alsare

Voorleesexpress

Indigo

Avant Sanare

Playing for succes

Twinkeltje

Unity99 Fighting4Change