(Voor)Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker kan adviseren of begeleiden bij vragen / of problemen rondom uw kind of uw gezinssituatie. Annemieke Ceton is werkzaam bij het Centrum voor Dienstverlening en is te bereiken via annemieke.ceton@wmoradar.nl of tel. 06 36032339 (alleen SMS of Whats App!)

Wilt u zelf graag een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werker dan kan dat rechtstreeks of via de groepsleerkracht of de intern begeleider.