Welkom bij de Tarcisiusschool

Wij zijn een school met een warme en open sfeer. Het HART staat binnen onze school centraal. De kernwaarden vertrouwen, zorg, respect, hoop, gerechtigheid, verbondenheid en verwondering hebben wij hoog in het vaandel staan.

TarcisiusSchool

Laatste nieuws

Tarcisius Kerstwandeling

Woensdagavond 21 december was het zover.... Alle kinderen, ouders, opa's en oma's verzamelden zich voor de Tarcisius Kerstwandeling.  Ook verschillende buurtbewoners sloten aan. Op 10 plekken in onze wijk werden onderdelen van het Kerstverhaal verteld, gespeeld en gezongen. Door de ster te volgen beleefde men de reis van Jozef en Maria. Door de grote inzet van ouders, kinderen en het team is het een groot succes geworden. Wandelt u volgend jaar ook met ons mee?

Bekijk impressie

Wie Wij Zijn

Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO biedt ouders en ruim 20.000 leerlingen hoogwaardig onderwijs. Aansluitend bij de missie en het strategisch beleidsplan van de RVKO, geeft onze school op onze eigen wijze invulling aan de identiteit van de school. 

Het HART staat centraal bij ons op school en dus is iedereen welkom en benaderen we elkaar respectvol en nieuwsgierig. Vieren en rouwen doen we samen.
Bij het vieren van onze feesten komt onze identiteit duidelijk naar voren, altijd gekoppeld aan de tijd van nu.

Ons Team

Ons dynamische team bestaat uit ruim 30 betrokken, energieke en enthousiaste teamleden.
Leerkrachten, peuterleidsters, conciërges, specialisten, onderwijsassistenten, intern begeleiders en directieleden. Naast ons vaste team werken we op de Tarcisius goed samen verschillende specialisten, om kinderen waar nodig extra te ondersteunen. Denk hierbij aan specialisten op het gebied van motoriek, didactiek, gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling.

Door het begeleiden van studenten van Pabo Thomas More en het Zadkine College, leiden we onze toekomstige collega’s op tot sterke en vakbekwame leerkrachten en onderwijsassistenten.

TarcisiusSchool

Schoolgids 2022-2023

Door middel van deze schoolgids willen wij u een indruk geven van onze schoolsfeer en informeren over onze schoolzaken: onze ideeën over onderwijs en de wijze waarop wij deze vorm geven. U kunt lezen wat onze uitgangspunten zijn, hoe we nu onderwijs geven en over de ontwikkelingen die we voor de komende jaren inzetten.

We beschrijven hoe we tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van onze leerlingen. En we geven een beeld van de vele leuke activiteiten binnen en buiten de schooltijden; activiteiten die onze school mede zijn eigen karakter geven. Ook is er ruim plaats voor de contacten met de  ouders (waarmee we ook verzorgers bedoelen)

Schooltijden

Peuterspeelzaal Tarsientje

Maandag

08.15 - 12.15 & 12.15 - 16.15

Dinsdag

08.15 - 12.15 & 12.15 - 16.15

Woensdag

08.15 - 12.15

Donderdag

08.15 - 12.15 & 12.15 - 16.15

Vrijdag

08.15 - 12.15

Groep 1 t/m 8

Maandag

08.30 - 12.00 & 13.00 - 15.15

Dinsdag

08.30 - 12.00 & 13.00 - 15.15

Woensdag

08.30 - 12.15

Donderdag

08.30 - 12.00 & 13.00 - 15.15

Vrijdag

08.30 - 12.15