HART VOOR ONZE KINDEREN

Welkom bij de Tarcisiusschool

Wij zijn een school met een warme en open sfeer. Het HART staat binnen onze school centraal. De kernwaarden vertrouwen, zorg, respect, hoop, gerechtigheid, verbondenheid en verwondering hebben wij hoog in het vaandel staan.

Wie zijn wij?

Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO biedt ouders en ruim 20.000 leerlingen hoogwaardig onderwijs. Aansluitend bij de missie en het strategisch beleidsplan van de RVKO, geeft onze school op onze eigen wijze invulling aan de identiteit van de school.

Het HART staat centraal bij ons op school en dus is iedereen welkom en benaderen we elkaar respectvol en nieuwsgierig. Vieren en rouwen doen we samen. Bij het vieren van onze feesten komt onze identiteit duidelijk naar voren, altijd gekoppeld aan de tijd van nu.

Kloppend hart

Dit staat voor passievol onderwijs met extra aandacht voor projecten en vieringen.

Wetend hart

Dit staat voor inspirerend onderwijs met samenwerken en ontdekken van kennis en kunde.

Voelend hart

Dit staat voor betrokken onderwijs, betrokken bij de ander, binnen de school en in de maatschappij. 

TARCISIUSSCHOOL

Handige overzichten

2024-2025

Schoolgids

2023-2024

Jaarkalender

2024-2025

Vakanties