Activiteitencommissie

Aan onze school is een activiteitencommissie verbonden, bestaande uit minimaal tien ouders. De doelstelling van deze commissie is enerzijds belangstelling en betrokkenheid bij het onderwijs van de kinderen te stimuleren en anderzijds de school te ondersteunen bij het organiseren van de verschillende activiteiten, die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden. Dankzij een nauwe samenwerking tussen het leerkrachtenteam en de activiteitencommissie lukt het iedere keer weer om iets leuks en bijzonders voor de kinderen te organiseren!

Voor afspraken en regels over ouderhulp kunt u terecht bij een van de leden van de commissie. De activiteitencommissie vraagt van de ouders jaarlijks een vast bedrag. Hieruit worden activiteiten gefinancierd, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, sportdag en de Avond4daagse, maar ook zaken als schoolpolo’s, schoolreisjes en vervoer. De jaarrekening van de activiteitencommissie wordt ieder jaar gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit twee leden.

Leden

De AC bestaat uit een groep enthousiaste ouders, met kinderen uit verschillende groepen. Er wordt om de vijf à zes weken vergaderd, meestal ’s avonds op school. Ieder lid helpt bij de organisatie van twee à drie activiteiten per schooljaar.

De vrijwillige bijdrage is onmisbaar voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten.

helpt u ons?

Wij zijn op zoek!

De zeer gezellige en waardevolle activiteitencommissie is op zoek naar leuke enthousiaste ouders die bij hen aan willen sluiten. Heb je tijd en zin om samen met andere ouders en teamleden gezellige activiteiten te organiseren en uit te voeren, stuur dan snel een mail naar de activiteitencommissie en meld je aan! De kinderen zullen er erg blij mee zijn. Je kunt mailen naar de AC door het e-mailadres activiteiten.tarcisiusschool@gmail.com te gebruiken.