Visie

Alleen met het hart op de goede plaats kom je er.

In een snel veranderende maatschappij ontwikkelen kinderen zich naar een zelfstandig en volwassen mens. Een mens waarbij maatschappelijke en individuele normen en waarden goed op elkaar worden afgestemd met respect voor diversiteit en omgeving. Een mens met het hart op de goede plaats. Wij zien het als onze taak om de kinderen nieuwsgierig te maken en een basis te leggen voor een rol in de maatschappij.

Wij geloven in de unieke capaciteiten van ieder kind. Daarbij is ons uitgangspunt dat elk kind uniek is, zichzelf kan zijn en dat elk kind zich binnen onze school gewaardeerd kan voelen. We zijn ervan overtuigd dat kinderen het best tot hun recht komen in een veilige, warme en betrokken omgeving.

Missie

Samen het hart op de goede plaats brengen.

Kinderen laten ontwikkelen tot zelfverzekerde, zelfstandige mensen en hun een solide basis meegeven om de volgende stap te kunnen zetten. Hart op de goede plaats brengen noemen wij dat. Door met een open blik naar onze kinderen te kijken, willen we zoveel als mogelijk maatwerk leveren op de onderwijsbehoefte van onze kinderen, zodat zij kunnen groeien binnen hun eigen mogelijkheden.

Ons deskundig en betrokken team werkt iedere dag samen om een inspirerend en passend lesaanbod samen te stellen. Daarbij staan we altijd open voor nieuwe ontwikkelingen om het leerproces te verbeteren.

 

Motto

 Hart voor onze kinderen.