Tarcisiusschool

Missie & Visie

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). 

Het HART staat binnen onze school centraal. Onze missie is dan ook om het hart op de goede plaats te brengen. Samen staat voor ons voor kinderen, ouders en teamleden.

Bij alles wat we doen, zetten we in op het:

Kloppend hart; dit staat voor passievol onderwijs met extra aandacht voor projecten en vieringen.

Wetend hart; dit staat voor inspirerend onderwijs met samenwerken en ontdekken van kennis en kunde.

Voelend hart; dit staat voor betrokken onderwijs, betrokken bij de ander, binnen de school en in de maatschappij. We doen het samen waar kan en individueel waar moet.

 

Visie

Alleen met het hart op de goede plaats kom je er. In een snel veranderende maatschappij ontwikkelen kinderen zich naar een zelfstandig en volwassen mens. Een mens waarbij maatschappelijke en individuele normen en waarden goed op elkaar worden afgestemd met respect voor diversiteit en omgeving. Een mens met het hart op de goede plaats. Wij zien het als onze taak om de kinderen nieuwsgierig te maken en een basis te leggen voor een rol in de maatschappij.

Wij geloven in de unieke capaciteiten van ieder kind. Daarbij is ons uitgangspunt dat elk kind uniek is, zichzelf kan zijn en dat elk kind zich binnen onze school gewaardeerd kan voelen. We zijn ervan overtuigd dat kinderen het best tot hun recht komen in een veilige, warme en betrokken omgeving.

Missie

Samen het hart op de goede plaats brengen. Kinderen laten ontwikkelen tot zelfverzekerde, zelfstandige mensen en hun een solide basis meegeven om de volgende stap te kunnen zetten. Hart op de goede plaats brengen noemen wij dat. Door met een open blik naar onze kinderen te kijken, willen we zoveel als mogelijk maatwerk leveren op de onderwijsbehoefte van onze kinderen, zodat zij kunnen groeien binnen hun eigen mogelijkheden.

Ons deskundig en betrokken team werkt iedere dag samen om een inspirerend en passend lesaanbod samen te stellen. Daarbij staan we altijd open voor nieuwe ontwikkelingen om het leerproces te verbeteren.

motto

Hart voor onze kinderen