Ouderbijdrage

De vrijwillige bijdrage is onmisbaar voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op € 60,00. Hoewel het hier een vrijwillige bijdrage betreft, is deze bijdrage onmisbaar voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten. Er bestaat een mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen. U ontvangt hiervoor van de activiteitencommissie een betalingsverzoek. Ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de Sociale Dienst. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de directie.