School in beeld

Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO biedt ouders en ruim 20.000 leerlingen hoogwaardig onderwijs. Aansluitend bij de missie en het strategisch beleidsplan van de RVKO, geeft onze school op onze eigen wijze invulling aan de identiteit van de school.

Het HART staat centraal bij ons op school en dus is iedereen welkom en benaderen we elkaar respectvol en nieuwsgierig. Vieren en rouwen doen we samen. Bij het vieren van onze feesten komt onze identiteit duidelijk naar voren, altijd gekoppeld aan de tijd van nu.