RVKO

Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO biedt ouders en ruim 20.000 leerlingen hoogwaardig onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende katholieke traditie. Aansluitend bij de missie en het strategisch beleidsplan van de RVKO, geeft onze school op de volgende wijze invulling aan de identiteit van de school.

Wij zijn een school met een warme en open sfeer. De kernwaarden Vertrouwen, Zorg, Respect, Hoop, Gerechtigheid, Verbondenheid en Verwondering hebben wij hoog in het vaandel staan. Iedereen is welkom en we benaderen elkaar respectvol en nieuwsgierig. Vieren en rouwen doen we samen.

Bij het vieren van onze feesten komt onze katholieke identiteit duidelijk naar voren, altijd gekoppeld aan de tijd van nu.

Kloppend hart

Dit staat voor passievol onderwijs met extra aandacht voor projecten en vieringen.

Wetend hart

Dit staat voor inspirerend onderwijs met samenwerken en ontdekken van kennis en kunde.

Voelend hart

Dit staat voor betrokken onderwijs, betrokken bij de ander, binnen de school en in de maatschappij.