Medezeggenschaapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van leerlingen, leerkrachten en ouders van de Tarcisiusschool.

Deze taak is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De doelstelling van de MR op de Tarcisiusschool is dat zij een positief kritische partner van de directie is, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd.

De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school en bestaat op de Tarcisius uit 6 leden: drie vertegenwoordigers namens het personeel en drie vertegenwoordigers namens de ouders. Verkiezingen bepalen wie er zitting krijgt in de MR.

De leden van de MR worden voor een periode van vier jaar gekozen. De directie sluit aan bij de vergaderingen van de MR.

In schooljaar 2023-2024 vergadert de MR op de volgende data:

18 september 2023

6 november 2023

29 januari 2024

18 maart 2024

10 juni 2024

De GMR overlegt over beleidszaken die álle scholen van ons bestuur, de RVKO, aangaan. In de GMR zitten 8 leerkrachten en 8 ouders. Via kandidaatstelling en verkiezingen bepalen de leden van alle Medezeggenschapsraden wie er zitting hebben in de GMR.

helpt u ons?

Vragen en suggesties

“Wij nodigen u van harte uit om uw vragen en suggesties met ons te bespreken!” Juist dan kunnen wij een goede vertegenwoordiging zijn van ouders, kinderen en personeel. U kunt ons altijd even aanspreken op het schoolplein, of een e-mail sturen naar MR@tarcisiusrvko.nl.