PSZ Tarsientje

Op onze eigen peuterspeelzaal Tarsientje, kunnen kinderen tussen de 2 en 4 jaar komen spelen en ontwikkelen. Onder de deskundige begeleiding van onze vaste leidsters, komen de kinderen een aantal dagdelen naar Tarsientje. Kinderen komen een ochtend, een middag of een hele dag naar Tarsientje. Voor kinderen die dat nodig hebben, is er de gelegenheid om een middagslaapje te doen. Binnen de vaste dagindeling komen de kinderen spelenderwijs in aanraking met veel taal, spel, motorische oefeningen, muziek, andere kinderen en de school.

Nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom voor een rondleiding en informatie gesprek. Klik op de link, laat uw contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Financiën

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) betalen een bruto uurtarief; dit tarief wordt jaarlijks geactualiseerd. De toeslag kan worden aangevraagd via de Belastingdienst. Voor de aanvraag hebt u het LRK-nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) van onze peuterspeelzaal nodig: 192700492 Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

Komt u niet in aanmerking voor KOT, dan betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage, die wordt bepaald aan de hand van een inkomensverklaring. Deze verklaring is op te vragen bij de Belastingdienst; via onderstaande gele knop k leest u daar meer over.

Ouderraad

Aan de peuterspeelzaal is een ouderraad verbonden. Twee ouders vertegenwoordigen daarin de ouders van de peuterspeelzaal. De ouderraad vergadert in ieder geval drie keer per jaar met een pedagogisch medewerker en de directie.

Klachtenregeling

Elk bestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het bestuur waar ons Tarsientje deel van uitmaakt, de SKPR, heeft een klachtenregeling voor alle peuterspeelzalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de klachtenregeling.

GGD beoordeling

Inspectierapport

Bent u benieuwd hoe onze peuterspeelzaal door de GGD is beoordeeld? Met behulp van onderstaande link kunt het laatste inspectierapport inzien. Het pedagogisch beleidsplan is voor ouders ter inzage beschikbaar op de locatie.