Tarcisiusschool

Voor ouders

Tarcisiusschool

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van leerlingen, leerkrachten en ouders van de Tarcisiusschool. Deze taak is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De doelstelling van de MR op de Tarcisiusschool is dat zij een positief kritische partner van de directie is, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd.

De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school en bestaat op de Tarcisius uit 6 leden: drie vertegenwoordigers namens het personeel en drie vertegenwoordigers namens de ouders. Verkiezingen bepalen wie er zitting krijgt in de MR.

De leden van de MR worden voor een periode van vier jaar gekozen. De directie sluit aan bij de vergaderingen van de MR.

In schooljaar 2022-2023 vergadert de MR op de volgende data:

29 augustus 2022

7 november 2022

16 januari 2023

13 maart 2023

12 juni 2023

De GMR overlegt over beleidszaken die álle scholen van ons bestuur, de RVKO, aangaan. In de GMR zitten 8 leerkrachten en 8 ouders. Via kandidaatstelling en verkiezingen bepalen de leden van alle Medezeggenschapsraden wie er zitting hebben in de GMR.

helpt u ons?

Vragen en suggesties

“Wij nodigen u van harte uit om uw vragen en suggesties met ons te bespreken!” Juist dan kunnen wij een goede vertegenwoordiging zijn van ouders, kinderen en personeel. U kunt ons altijd even aanspreken op het schoolplein, of een e-mail sturen naar mr@tarcisiusrvko.nl.

TarcisiusSchool

Parro app

Parro is een schoolapp die wij gebruiken om u zichtbaar te maken wat uw kind bij ons op school meemaakt. Foto’s en berichten over wat er in de groep en in de school speelt worden daarbij gedeeld. U wordt aan het begin van elk schooljaar door de leerkracht van de groep van uw kind uitgenodigd om daar aan deel te nemen. Verdere informatie kunt u vinden op de site van Parro:

Tarcisiusschool

Vragen?

Hebt u vragen of suggesties? Laat het ons weten via onderstaand e-mailadres of vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

E-mailadres

Adres

Johan de Wittlaan 5-9
3051 HE Rotterdam

Naam(Vereist)