Tarcisius School - Katholiek Basisonderwijs & Peuterspeelzaal Tarsientje

Waarom School Maatschappelijk Werk?

terug

Kinderen moeten naar school om te leren. Om te kunnen leren is het voor kinderen van belang dat zij zich goed voelen, dat ze lekker in hun vel zitten. Wanneer een kind bijvoorbeeld veel ruzie met andere kinderen heeft of er zijn problemen thuis of in de buurt dan is het vaak moeilijk om de aandacht bij de les te houden en goed te presteren.

 

Uit het gedrag van kinderen kan vaak opgemaakt worden hoe het met ze gaat. Als een kind zich (opeens) anders gedraagt dan kan dat betekenen dat er iets met een kind aan de hand is. Misschien is er iets waar het kind last van heeft, of is er iets wat hij/zij moeilijk vindt om mee om te gaan. Dat kan op school zelf zijn, maar ook thuis of in de buurt.

 

Het bespreekbaar maken van moeilijk gedrag is één van de dingen waar het (school-) maatschappelijk werk goed in is. Schoolmaatschappelijk werk kan naar kinderen en ouders luisteren als er iets aan de hand is of als er zorgen zijn. Het SMW kan informatie en advies geven, onderzoeken wat de oorzaak van opvallend gedrag kan zijn en kortdurend hulp en/of steun bieden bij de aanpak van problemen. SMW kan verwijzen naar andere organisaties als dat nodig is en kan bemiddelen wanneer er problemen zijn in de relatie met school.

 

Het SMW werkt intensief samen met school. School heeft een eigen zorgstructuur waarbinnen het schoolmaatschappelijk werk een ondersteunende, signalerende en adviserende rol heef. Wanneer u niet wilt dat uw kind binnen die zorgstructuur besproken wordt dan kunt u dat aan school laten weten.

 

Wanneer er zorgen zijn over uw kind kan school u adviseren contact op te nemen met het SMW. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind kunt u zelf, direct, via de leerkracht of intern begeleider, contact opnemen met het SMW.

SMW heeft beroepsgeheim, dat betekent dat zij met u bespreken wat volgende stappen zijn en welke informatie wel of juist niet wordt besproken/doorgegeven met anderen.

Soms vragen kinderen zelf of zij een gesprek met het SMW kunnen hebben. Over het algemeen hebben we het dan over kinderen uit de bovenbouw. SMW zal ouders hierover vooraf informeren tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. In dat geval zal SMW één informatief gesprek met het kind aangaan en de ouders hiervan achteraf op de hoogte stellen. Hulpverlening aan kinderen kan pas van start gaan wanneer ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

 

Kinderen hebben recht op onderwijs, op zorg en bescherming. De rechten van het kind zijn geregeld in een internationaal verdrag van de Rechten van het Kind. SMW heeft de rechten van het kind goed in beeld en houdt daar rekening mee tijdens haar werk. Een vereenvoudigde versie van de rechten van het kind kunt u vinden op internet: www.eenroyaalgebaar.nl/read_rechten_van_het_kind

 

 

Laatste Nieuws
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Startpagina Contact Sitemap