Tarcisius School - Katholiek Basisonderwijs & Peuterspeelzaal Tarsientje

Extra verlof aanvragen

 De Nederlandse overheid heeft in de leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In deze leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Ook voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn moet u een formulier invullen en inleveren i.v.m. de zorgplicht die de school heeft. Voor dit zogenaamde extra verlof zijn regels opgesteld. U mag uw kind alleen thuis houden als er sprake is van:

-een religieuze feestdag 

-gewichtige omstandigheden

De directeur mag alleen verlof verlenen tot en met tien schooldagen. Daarvoor geldt een aantal spelregels:

-De eerste twee weken na de zomervakantie geven we geen verlof.

-Bij vakanties vanwege het werk, moet een werkgeversverklaring worden overlegd. U moet echter kunnen aantonen dat u in het gehele schooljaar niet in staat bent twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan.

-Bij studie moet een verklaring van de betreffende instelling worden overlegd.

Verlof kunt u aanvragen door middel van een formulier dat op school te verkrijgen is. Als u meer dan tien dagen wilt opnemen kunt u dit bij de gemeente Rotterdam aanvragen. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerlingplichtambtenaar.

U kunt ook via deze link een formulier downloaden voor Verlof aanvragen voor minder dan tien dagen en één voor Verlof voor meer dan tien dagen.

Verlofaanvraagformulier voor 10 dagen of minder

Verlofaanvraagformulier voor meer dan tien dagen

Wilt u nog meer informatie dan kunt u natuurlijk ook een kijkje nemen op de site van leerplicht.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht?utm_campaign=sea-t-onderwijs_en_wetenschap-a-leerplicht&utm_term=%2Bleerplicht&gclid=CImy6_my28ACFURi2wodYxEAcQ

 

Laatste Nieuws
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Startpagina Contact Sitemap