Tarcisius School - Katholiek Basisonderwijs & Peuterspeelzaal Tarsientje

Vrijwillige ouderbijdrage Tarcisiusschool

Betreft: Vrijwillige ouderbijdrage

 

Geachte ouders / verzorgers,

Welkom op de Tarcisiusschool!

Onlangs is uw kind bij ons op school gekomen.  Zoals bij de inschrijving is aangegeven ontvangt u hierbij de brief inzake de ouderbijdrage.

Wij verzoeken u om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage op de rekening van de activiteitencommissie over te maken voor aanvang van het schoolreisje in september. De bijdrage voor dit schooljaar is € 60,00 per kind.  U bent vrij om meer te doneren.

Als uw kind later op school is gekomen dan betaalt u een evenredig deel. Voor kinderen die binnen komen tot 1 februari is de ouderbijdrage € 40.50 en voor kinderen die daarna binnenkomen vragen wij dat schooljaar geen ouderbijdrage meer.

U kunt het bedrag overmaken op ING : NL43INGB0654087997  t.n.v. RVKO Basisschool Tarcisius  o.v.v. Ouderbijdrage, schooljaar, naam van uw kind(eren) en de groep.

Van de ouderbijdrage worden o.a. de schoolreis, het sinterklaasfeest, de kerstactiviteiten, carnaval en Pasen betaald. Ook worden de uitstapjes naar het museum, theater of dierentuin met het openbaar vervoer van de ouderbijdrage betaald. Eigenlijk te veel om op te noemen! De verantwoording vindt plaats door de MR en de directie aan de ouders.

Door uw bijdrage kan de activiteitencommissie (AC) dit samen met de school voor uw kinderen organiseren. Deze activiteiten dragen bij aan de gezelligheid en de saamhorigheid op school.

Zoals u weet is de ouderbijdrage vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als u uw kind(eren) bij ons inschrijft vragen wij u ook een formulier te ondertekenen, waarin u verklaart akkoord te gaan met het jaarlijks voldoen van deze bijdrage.  Deze akkoordverklaring wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot aan het tijdstip dat de leerling de school verlaat. Als u wilt dat ook uw kinderen genieten van al deze leuke activiteiten, dan vragen wij u de bijdrage te voldoen. Als niet aan de bijdrage is voldaan voordat het schoolreisje plaatsvindt dan wordt uw kind(eren) die dag op school verwacht gedurende de normale schooltijden.

Bij eventuele problemen m.b.t. de betaling, kunt u altijd contact opnemen met onderstaanden. Samen komen wij er altijd uit !

Met vriendelijke groet,

Bianca Dolman; Directeur

Andrea van Kleef- van Assema; penningmeester AC (tel 06-23435284)

 

 

Laatste Nieuws
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Startpagina Contact Sitemap