Tarcisius School - Katholiek Basisonderwijs & Peuterspeelzaal Tarsientje

Activiteitencommissie

Activiteiten door AC en team Tarcisiusschool

De onderstaande activiteiten vinden jaarlijks op de Tarcisiusschool plaats. Bijna al deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage.                                                                                                                                

Een werkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders uit de AC organiseren deze activiteiten.

Schoolreis:

Aan het begin van het schooljaar gaan we met de hele school op schoolreis. We vertrekken ‘s ochtends met de bus richting een pretpark. In de lagere groepen is er intensieve ouderbegeleiding. In de hoogste groepen is die intensieve begeleiding minder nodig. Tussen half vijf en vijf uur zijn we weer terug op school.

Sinterklaas

Na de aankomst van Sinterklaas in Nederland wordt de hele school in Sinterklaassfeer gebracht. We volgen de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. Door de leerkrachten worden leuke activiteiten georganiseerd, zoals een Pietenochtend en Pietengym.

Op 5 december hopen we dat de Sint met zijn pieten de school bezoekt. We verwelkomen hem dan met z’n allen op het plein voor de gymzaal met Sinterklaasmuziek en dans. Meestal laat hij wel even op zich wachten omdat de pieten weer iets hebben uitgehaald. Na aankomst gaat Sint naar binnen en dan mogen de peuters als eerste bij hem op bezoek. Daarna volgen de kleuters en de groepen 3 en 4. In de klas staat de zak met cadeautjes. Sint vraagt elk jaar aan de groepen 5 t/m 8 of ze hem willen helpen door voor elkaar surprises te maken. Zwarte Piet komt dan even een kijkje nemen en strooien. De AC ondersteunt de Sint met de traktaties en de cadeautjes.

            

Kerst

Als Sint weer naar Spanje is vertrokken, wordt de school snel omgetoverd in kerstsfeer.

De adventskrans hangt dan al even in de school. Op de laatste zondag voor de kerstvakantie organiseert de AC de jaarlijkse Kerst In. Een gezellige middag waar kinderen met hun ouders of andere begeleiders allerlei kerstknutsels kunnen maken, zoals een kerststukje, kerstkaarten of iets leuks voor in de boom. We vragen een kleine bijdrage voor de materialen voor de Kerst in. Ook denken we aan de inwendige mens: er is een bar waar je tegen een kleine vergoeding allerlei lekkers kan eten en drinken.

Op de woensdagavond voor de kerstvakantie is er een kerstviering in de Verrijzeniskerk in Schiebroek  voor de groepen 3 t/m 8. Alle kinderen worden hier verwacht en ook de ouders zijn welkom. De kinderen verzorgen onder begeleiding van de leerkrachten een kerstspel aangevuld met kerstliedjes.

Op de laatste dag voor de kerstvakantie starten we met een kerstontbijt. In het donker, met sfeervolle kerstverlichting luisteren we naar het kerstverhaal en eten we samen in een gezellige kerstsfeer. De ouders verzorgen de lekkere hapjes voor dit ontbijt en de AC zorgt voor de basis.

Carnaval

We vieren carnaval met een optocht door de wijk. De kinderen mogen verkleed op school komen en we vinden het heel leuk als ze ook met een groepje een carnavalskar maken. Onder begeleiding van de politie en/of verkeersregelaars houden we de optocht. Na de optocht worden de karren door een deskundige jury en de leerlingenraad van 11 beoordeeld. In de gymzaal worden dan de prijzen uitgereikt. De origineelste kar verdient de hoofdprijs. En alle andere karren krijgen een aanmoedigingsprijs. Ook het leukst verklede kind krijgt een prijs en zelfs de mooist verklede ouder.

Schoolfotograaf

Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf individuele pasfoto’s van de kinderen maken.

Ook maakt de fotograaf van elke groep een groepsfoto. De foto’s kunnen worden aangeschaft door middel van een persoonlijke digitale inlogcode, die u via school ontvangt. De pasfoto’s zijn niet geschikt voor officiële documenten.

Pasen

Met Palmpasen (een week voor Pasen) verzamelen de kinderen spulletjes voor aan de palmpaasstok. Met deze stok en een goed gevuld mandje verrassen we een zieke of oudere uit de wijk. De paasviering doen we in de klas op witte donderdag. We lezen het paasverhaal en eten samen matzes, zoals ook op het joodse paasfeest gebeurde.

Schoolsportdag

Zowel de kleuters als de groepen 3 t/m 8 houden jaarlijks een sportdag. De kleuters doen allerlei

sport- en spelactiviteiten in speeltuin ‘het Noorden’ en de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een sportdag met atletiekonderdelen en een spellencircuit op sportpark ‘het Langepad’.

                 

Avond4daagse

De organisatie van de avond4daagse is in handen van de Regionale wandelsportvereniging Zuid-Holland: de deelname van de leerlingen van de Tarcisiusschool wordt door de AC geregeld. De kinderen en hun ouders kunnen zich tegen betaling van inschrijfgeld op school opgeven voor de 5 km  of de 10 km. De AC meldt de groep aan. Je loopt gezellig met wie je maar wilt de uitgestippelde route. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Aan het eind van de avond4daagse ontvangt iedereen die zich via de AC heeft aangemeld een bloemetje en een medaille.

Zomerfeest

Tegen het einde van het schooljaar vieren we het Zomerfeest. Op een podium op het voetbalveld presenteren alle groepen een act: een lied, een dans of een toneelstukje. Alle ouders/verzorgers worden hier voor uitgenodigd, de AC zorgt voor een bar waar u wat te drinken kunt kopen. Omdat deze activiteit buiten plaatsvindt, kan het bij slecht weer helaas niet doorgaan. Wel doen de kinderen dan hun act voor hun medeleerlingen in de gymzaal.

Afscheid groep 8

In de laatste week van het schooljaar nemen we afscheid van groep 8. De leerlingen van groep 8 voeren dan in de gymzaal voor hun familieleden een musical op. Bij de generale repetitie zijn alle leerlingen van de school aanwezig. Na de opvoering nemen we afscheid van de kinderen met een gezellige disco. Uiteraard is er een door de AC bemande bar.

 Oudersfeest

Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 heeft het eerste oudersfeest plaatsgevonden. Een gezellige feestavond in de gymzaal voor alle ouders van onze leerlingen. Het feest wordt georganiseerd door de AC. De financiering gaat uiteraard niet uit de ouderbijdrage, die enkel bedoeld is voor de leerlingen. Daarom wordt er een kleine vergoeding gevraagd van ouders voor de entree en de drankjes om dit gezellige feest mogelijk te maken.

                         

 

 

 

 

 

 

 

Laatste Nieuws
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Startpagina Contact Sitemap