Tarcisius School - Katholiek Basisonderwijs & Peuterspeelzaal Tarsientje

Brief inspectiebezoek

In het voorjaar hebben wij de inspectie voor het vierjaarlijks onderzoek mogen ontvangen. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld n.a.v. een set indicatoren, waarmee overeenkomstig de Wet op Onderwijstoezicht is beoordeeld of de school voldoende kwaliteit biedt.

De definitieve eindrapportage is eind mei 2012 gerealiseerd. Wij kunnen de conclusie nu met u delen. De conclusie van de inspectie komt op het volgende neer:

-          De opbrengsten van de gehele school en de eindresultaten van de leerlingen van groep 8 zijn voldoende. De opbrengsten liggen ruim boven het landelijk gemiddelde.

-          De zorg en begeleiding die de school biedt zullen nog verder aangescherpt worden om de kinderen individueel nog meer tegemoet te komen in hun ontwikkelingsbehoefte.

-          De implementatie van het Handelings Gericht Werken is nog in ontwikkeling en de afstemming afhankelijk van de nieuwe wet rondom Passend Onderwijs.

-          De veranderende rol van de Intern begeleider naar een meer coachende rol zal een positieve bijdrage leveren aan het gehele ondersteuningsproces dat nodig is om leerkrachten de handvatten te geven om onze kinderen nog beter te begeleiden. Het maken van individuele, groeps- en schoolanalyses zal meer en meer bijdragen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

-          De kwaliteitszorg is volledig in orde en de school heeft een goed inzicht in de onderwijsbehoeftes van de leerlingen, waardoor zeer adequate onderwijsinvesteringen gedaan worden, die leiden tot resultaat. De school stelt realistische ambitieuze doelen die waar gemaakt worden. Het kwaliteitszorgsysteem is op orde, alleen zal de verslaglegging nog meer planmatig beschreven moeten worden.

-          Daarnaast voldoet de Tarcisiusschool aan de eisen die gesteld worden op het gebied van het naleven van de wettelijke voorschriften.

De inspectie heeft, op basis van haar bevindingen n.a.v. het onderzoek, besloten het vierjaarlijks basisonderzoeksarrangement te handhaven.

 U begrijpt dat het team van de Tarcisiusschool trots is op deze conclusie van de inspectie over het onderwijs bij ons op school.

Wij zullen met elkaar met nog meer enthousiasme en inzet op weg blijven gaan naar een nog completer en rijker onderwijsproces dat onze kinderen recht doet.

Wij hopen dat ook u vol vertrouwen met ons, in ons en in uw kind(eren) mee op weg zult gaan naar de toekomst.

De directie en het team van de Tarcisiusschool.

 

Laatste Nieuws
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Startpagina Contact Sitemap