Tarcisius School - Katholiek Basisonderwijs & Peuterspeelzaal Tarsientje

Klachtenprocedure van de RVKO

Klachtenprocedure RVKO

Heeft u een probleem van ernstige aard, waar u na overleg met leerkracht en/of directie niet uitkomt, en u overweegt een klacht in te dienen dan kunt u voor uw vragen altijd terecht bij de vertrouwenspersonen/ coördinatoren klachtencommissie.

Voor de Tarcisiusschool zijn dat meester Francis (f.vankruining@tarcisiusrvko.nl) en juffrouw Jeanette (j.schraauwers@tarcisiusrvko.nl)

De vertrouwenspersonen van de RVKO zijn:

  • Dhr. mr. G.F. Veldkamp
    tel. 010 - 45375056 
  • op voordracht GMR:
    Mevr. J.E.M. van der Heijden-Rijnberg
    tel. 010 - 4214089

De RVKO is aangesloten bij:
De landelijke bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Voor vragen over de aanmelding van klachten bij de commissie kunnen betrokkenen te allen tijde terecht bij de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie.
mevrouw mr. A.R. ten Berge
telefoon:070-3568114 of 070 3925508
fax: 070-3562827

e-mail: info@geschillen-klachtencies.nl                                                                                                                                                               website: http://www.geschillencies-klachtencies.nl

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) is een vereniging die al ruim 135 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren 54 scholen voor primair onderwijs, waar bijna 18.000 kinderen en 1.800 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen.

Een groot bestuur, één van de grootste van Nederland, dat de zorg en verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen bij de scholen buitengewoon serieus neemt.

Onze school valt onder het bestuur van de RVKO. Wij hanteren dan ook de klachtenprocedure die de RVKO naleeft. Voor inzage van deze procedure, klikt u hier.

 

Laatste Nieuws
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Startpagina Contact Sitemap