Tarcisius School - Katholiek Basisonderwijs & Peuterspeelzaal Tarsientje

Activiteitencommissie

Op onze school is een activiteitencommissie actief. Samen met het team organiseert de activiteitencommissie allerlei activiteiten, zoals de schoolreis, het Sinterklaasfeest, de Kerst-in en het kerstfeest, carnaval, de sportdag, het eindejaarsfeest, etc. Klik hier voor meer informatie over de activiteiten.

Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vragen we u een vrijwillige ouderbijdrage van 60 euro te betalen. Bij de inschrijving verzoeken we u hiervoor een akkoordverklaring te ondertekenen. Als u deze ondertekent, dan bent u verplicht om deze bijdrage te betalen. De activiteitencommissie beheert namens de MR de ouderbijdrage.  Ook wordt meebetaald aan museumbezoeken, bezoeken aan de kinderboerderij en vervoer.

Gemiddeld vier keer per jaar komt de activiteitencommissie bij elkaar om alle activiteiten en zaken te bespreken.
Daarbij is altijd een directielid aanwezig en een leerkracht die op dat moment bij een activiteit is betrokken. Per activiteit wordt een werkgroep van ouders en leerkrachten gevormd die de activiteit organiseren. De werkgroep zal indien nodig andere ouders benaderen voor extra hulp. Voor meer informatie over de taken, bevoegdheden en werkwijze van de activiteitencommissie verwijzen wij naar het huishoudelijk reglement van de activiteitencommissie dat op de website van de school vermeld staat. 

Laatste Nieuws
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Startpagina Contact Sitemap